serie : serie logo

5 x Vimperkem IV.

Running
DATE :20.9.2011 PLACE  :Vimperk, Vodník