VII. celostátní zimní sportovní hry státního zastupitelství

cross country skiing
DATE :28 - 29.1.2008 PLACE  :

Official results